โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
Alert
DW13 Alert
หน้าหลัก > DW13 Alert > แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง
DW13 Alert

แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 18, 2019


ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ม.ค. 62) ราคา AAV ต่ำกว่า 4.751 บาท AAV13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ม.ค. 62) ราคา ADVANC ต่ำกว่า 213.880 บาท ADVA13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา AMATA ต่ำกว่า 27.000 บาท AMAT13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (31 ม.ค. 62) ราคา ANAN ต่ำกว่า 5.866 บาท ANAN13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา BCPG ต่ำกว่า 23.787 บาท BCPG13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ม.ค. 62) ราคา BEAUTY ต่ำกว่า 15.000 บาท BEAU13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (31 ม.ค. 62) ราคา BEC ต่ำกว่า 11.500 บาท BEC13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (31 ม.ค. 62) ราคา BIG ต่ำกว่า 2.650 บาท BIG13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา BJC ต่ำกว่า 69.000 บาท BJC13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ม.ค. 62) ราคา BPP ต่ำกว่า 27.654 บาท BPP13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ม.ค. 62) ราคา CBG ต่ำกว่า 51.000 บาท CBG13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา CENTEL ต่ำกว่า 44.000 บาท CENT13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 ก.พ 62) ราคา CK ต่ำกว่า 27.785 บาท CK13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 ก.พ 62) ราคา CPALL สูงกว่า 60.000 บาท CPAL13P1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา DTAC ต่ำกว่า 55.500 บาท DTAC13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ม.ค. 62) ราคา EA ต่ำกว่า 58.000 บาท EA13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา GGC ต่ำกว่า 13.800 บาท GGC13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ม.ค. 62) ราคา GLOBAL ต่ำกว่า 21.000 บาท GLOB13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ม.ค. 62) ราคา HANA ต่ำกว่า 40.937 บาท HANA13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ม.ค. 62) ราคา KBANK ต่ำกว่า 229.433 บาท KBAN13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (31 ม.ค. 62) ราคา MONO ต่ำกว่า 2.900 บาท MONO13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ม.ค. 62) ราคา PRM ต่ำกว่า 10.700 บาท PRM13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ม.ค. 62) ราคา PTG ต่ำกว่า 14.500 บาท PTG13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ม.ค. 62) ราคา RS ต่ำกว่า 21.186 บาท RS13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา STA ต่ำกว่า 18.000 บาท STA13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา SUPER ต่ำกว่า 2.500 บาท SUPE13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ม.ค. 62) ราคา TASCO ต่ำกว่า 18.500 บาท TASC13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 ก.พ 62) ราคา THAI ต่ำกว่า 16.000 บาท THAI13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (31 ม.ค. 62) ราคา TMB ต่ำกว่า 2.600 บาท TMB13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (31 ม.ค. 62) ราคา TOP ต่ำกว่า 89.370 บาท TOP13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ก.พ 62) ราคา TOP ต่ำกว่า 98.000 บาท TOP13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ม.ค. 62) ราคา TRUE ต่ำกว่า 6.700 บาท TRUE13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (31 ม.ค. 62) ราคา TTA ต่ำกว่า 9.000 บาท TTA13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 ก.พ 62) ราคา TVO ต่ำกว่า 33.035 บาท TVO13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (31 ม.ค. 62) ราคา UNIQ ต่ำกว่า 15.000 บาท UNIQ13C1901A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 ก.พ 62) ราคา WHAUP ต่ำกว่า 7.000 บาท WHAU13C1902A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางด้านล่าง ดังนี้

DW ที่ใกล้เคียง

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>